JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - úvod

16.03.2011 19:19:58
Imunoblot v diagnostice lymeské borreliózy – poznámky laboranta.. Mezi laickou veřejností především mezi pacienty u kterých je podezření na lymeskou borreliózu ne vždy správně hodnotí význam diagn...


01.10.2010 07:11:54
B A R T O N E L L Y Celosvětově rozšířené bakterie izolované z různých hlodavců a lovné zvěře.Velké množství různých druhů, které mohou přenášet na člověka různá onemocnění. ...


19.01.2012 14:16:17
Lékaři už nemají léčit nevyléčitelné 26.2.2010 Ve zdravotnictví padlo jedno velké tabu. Čeští lékaři mají podle zjištění LN první oficiální doporučení, kdy přestat se zbytečnou léčbou, která je...


13.03.2010 19:04:25
Odpovědˇna dopis Koruny české - "demokratické" strany české politické scény. http://www.volebnipreference.cz/ IMAGE_223 Vážení, uvedené hlasování je šidítko.Pro hr...


07.03.2013 07:48:02
Vážení, Chcete na nás šedesátnících nějakou veselou příhodu z dob našich středoškolských studií. No veselo to bývalo často, možná,že pořád, ale dnes jsou to jen úsměvné vzpomínky, širšímu publiku ...


23.05.2013 08:38:55
Jiří Antonín Votýpka | 29. 04. 2010 13:45 USA náš vzor? Po včerejší reportáži o tom jak lidé přicházejí zdarma si nechat ošetřit chrup a vybrat si brýle na své oči tedy něco něco i pro nep...


30.05.2010 15:58:43
Měl jsem štěstí. To, že jsem se dostal od svých útlých let do krásné krajiny na severník okraji Prahy byla zásluha mého dědy, mého otce a i vzdálených příbuzných, kteří v Suchdole u Prahy bydlili....


16.12.2009 08:23:41
Průkaz genomové a plasmidové desoxyribonukleové kyseliny Borrelia burgdorferi sensu lato pomocí multiplex polymerázové řetězové reakce s horkým startem. Hulínská D.,Votýpka J., Národní referenč...


17.01.2012 18:09:11
Úžasný svět dávných Slovanů. IMAGE_182 S U C H D O L S K É R Y B N Í K Y 5.století. Dějepisné temno na mé základní škole. Dějepis jsem měl celkem rád....


11.12.2009 07:27:52
KOMÁŘI v ČESKÉ REPUBLICE ( k r.2008) (podle monitoringu Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a dalších pramenů k r.2009) Foto zdroj internet. K...


02.01.2010 21:58:08
Anaplasma. IMAGE_147 Na foto (internet) je průřez buňkou Anaplasmy. Rod Anaplasma jsou drobné intracelulírní mikroorganismy, příbuzné rickettsiím.Parazitují u zvíčat i ...


02.01.2010 21:56:59
EHRLICHIE IMAGE_143 Drobné bakterie, které je vidět i v optickém mikroskopu. Žijí zásadně uvnitř živočišných buněk, většinou v buňkách bílé krevní řady.Po namnožení uvni...


20.10.2011 09:32:07
IMAGE_132 Rickettsie které přenášejí na člověka klíšťata. Klíšťata: Dermacentor andersoni (na západě USA a Kanadě) Dermacentor variabilis (Východ a centrum USA) ...


17.03.2011 15:32:43
Evropská klíšťata, která přenášejí původce lymeské borreliózy Borrelia burgdorferi s.l.(Podle EUCALB 2009) Klíště: Prokázal roku: Ixodes ricinus Burgdorfer et all. 1983 Ixodes perscu...


25.02.2010 08:17:57
http://osel.cz/index.php?clanek=4898 LEPTOSPIRY „jemná spirála“ IMAGE_112 Leptospiry jsou celosvětově rozšířené spirálovité bakterie. Vyskytují se...


12.07.2009 18:31:45
TREPONEMY „Třesoucí se tenké vlákno“ IMAGE_113 Treponema je rod pojímající 19 druhů tenkých spirálovitých živě pohyblivých bakterií.Pro tento rod byla používána též s...


01.06.2010 08:46:53
BORRELIE Spirálovité baktérie pojmenované po francouzském mikrobiologovi Amédée Borrelovi (1867-1936) IMAGE_110 Až do přejmenování patřily Borrelie mezi Spironemy(S.re...


12.09.2009 17:54:24
Netradičně o bakteriích Spirochéty IMAGE_167 Vědecká klasifikace rozdělila podle genetické analýzy genu 16SrRNA výše uvedené spirálovité ba...


31.05.2009 19:08:30
Období Heydrichiády se mě osobně dotýká ve dvou rovinách. IMAGE_98 Všechny fotografie Jan A.J.Votýpka, http://lovybezezbrane.estranky.cz/ Jde jednak o vzpomnínky a vy...


30.05.2009 17:20:12
Pomníky Královských Vinohrad. Pomník F.L.Riegra od mistra J.V.Myslbeka J.A.Votýpka, 15.10.1991 IMAGE_80 Rytina po...


05.08.2009 08:24:45
Návrh definovaného media pro kultivaci Serratia marcescens při studiu produkce nukleáz. Jiří Antonín Votýpka, Praha, 1973 IMAGE_133 Úvod. Výskyt a význam serácií v přírodě. ...


26.11.2009 21:00:15
Dnes jsem již pamětník, Byl jsem v třetí generaci lidovec, věnoval jsem se bytové politice v První čs.republice.Za ČSL jsem seděl v bytové komisi ONV Praha 2 těsně před rokem 1989. ...


26.08.2008 07:54:29
Zelené karty a moderní otrokářství v Čechách! IMAGE_78 Nahoře detail obrazu Kristus uzdravující J.A.Votýpka 1971, olej na plátně Byl jsem dosud hrdý na to, že náš stát...


18.08.2008 17:00:56
YNDYAN. Stalo se vám někdy, když jste se topili, že zachránce trval na tom,abyste si ruku napřed omyli a pak vám teprve bude nabídnuta „čistá“ ruka zachráncova? Většinou tomu tak není, ale po...


14.02.2009 21:20:36
Potřeby člověka Vítěznou strategií ovládl člověk okolní přírodu.Co mu mohlo sloužit za potravu, stalo se potravou, co mu posloužilo k pohodlí využil. Nepochopil pouze k čemu mu jsou nemoci a...


07.08.2008 13:36:10
Potřeby přírody IMAGE_56 Zbytky stoleté pinie na jadranském ostrově, po životě změna až k základům života a pak opět jinak... Boží záměr s člověkem a sv...


31.07.2008 07:45:55
Poklad z doby římského císaře Nerona. IMAGE_52 SV.ROCH - je světec, který byl doprovázen vždy psem. Světec pomáhal nemocným lidem, chromým,a nemocným morem. Když se sám naka...


30.07.2008 20:55:26
Mořský vodník IMAGE_36 Druhá a možná původnější verze bajky o mořském vodníkovi. (Věnováno mé manželce Yvoně, která má tak ráda moře a všechny ty potvory v něm.Mě...


17.08.2014 18:33:28
Mořský vodník Ožu. Osud mi dělá stále nějaké příkoří. Právě před chvílí se mi podařilo smazat poslední verzi této pracně vymyšlené báchorky o mořském Vodníkovi Ožu na ostrově MURTER. Nic, osudu se...


18.07.2008 12:46:33
Murterské staré pověsti rybářské. IMAGE_11 Při své dovolené u jaderského moře jsme jeden den věnovali prohlídce města Murter. V přístavu byly samé nové novotou zářící moderní lodi od malých až...


01.06.2010 08:45:22
Která onemocnění mohou přenášet klíšťata i v České republice? (v roce 2007 stať otiskly též Zdravotnické noviny a v r.2008 server Lesnictví a SZÚ) IMAGE_27 Lymeská borrelióza Onemocn...


04.09.2009 07:52:29
Západonilská virová horečka „NOVÉ NEMOCI“ Nové ne, ale nepoznávané onemocnění se stoupajícím trendem výskytu i nebezpečnosti. Jiří Antonín Votýpka, 29.9.2005 Psáno pro Zdravo...


18.07.2008 12:46:36
K přijetí dokumentu OSN s deklarací o právech původních obyvatel – domorodců na svůj domov. (8/2007) Narodil jsem se v Praze 2, kdysi Praha XII, stále Vinohrady. Je tam můj rodný dům, vyrůstal js...


18.08.2008 16:45:57
Moji souvěrci. Kouříme tabák. Každý víme proč.Vzpomínám si na svoji první dýmku. Byl jsem v Brně, jako záklaďák, druhý rok na vojně. Sloužil jsem u silničního vojska. To byli dědicové černých baronů. V...


22.07.2010 08:38:38
Šafář od Vejdělků. IMAGE_96 V Zásmukách u Kolína, tam kde se říká odpradávna na Vyšehradě měl statek sedlák Vejdělek.Stodola proti vratům, vlevo přízemní stavení s dvěma...


05.06.2008 19:16:37
Vznik nádorů - 3.část pokračování kapitoly: c.e. Inhibitory enzymů napomáhají nádorovým zvratům Podobně je tomu i u citranů, Ty nás obklopují více než si uvědomujeme. Kombinované umělé nápoj...


19.07.2008 10:05:49
Branná povinnost pro ženy v České republice - nebezpečný nesmysl nebo podvod? Považuji se za občana politicky angažovaného, dost dobře informovaného, dokonce jsem se v letech 1990-1995 i politiko...


05.06.2008 19:10:07
Vznik nádorů 2.část Jiří Antonín Votýpka, Praha 1971 2. Vnímavý hostitel, hostitelská buňka Za hostitele lze považovat obecně jakékoliv buňky tkání mnohobuněčných organismů, které jsou vyba...


23.09.2009 08:23:09
Vznik neoplastií na základě strukturálních změn v molekule kyseliny desoxyribonukleové Jiří Antonín Votýpka IMAGE_176 (časopis Neoplasma - , 1971,Bratislava- odmítnut...


14.02.2009 21:31:54
(2.opravená a doplněná verze,3.8.2004) Jiří Antonín Votýpka,Praha Krásná hora. Mezi opuštěnými lomy pterozoických vyvřelin na severním okraji Prahy mezi obcemi Suchdol,Roztoky a Únětice se ...


05.06.2008 18:44:54
Jeden z technických problémů diagnostiky pomocí polymerázové řetězové reakce. D.Hulínská,J.Votýpka Státní zdravotní ústav Praha Přesná metoda nesnáší improvizaci. Nadšení z netušených mož...


05.04.2010 11:32:24
Psáno pro redakci časopisu Živa 2.8.2004 Jiří Antonín Votýpka Hrůzu budící nadpis toho článku vycházel z lidového názvu a měl i krátce charakterizovat popínavou rostlinu břečťan popínavý (Hede...

obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz