JA.WEBZDARMA.CZ - Texty - Bartonella - bakterie přenášená,klíšťaty,komáry,blechou aj.
Bartonella - bakterie přenášená,klíšťaty,komáry,blechou aj.
Naposledy upraveno: 01.10.2010 07:11:54

B A R T O N E L L Y

Celosvětově rozšířené bakterie izolované z různých hlodavců a lovné zvěře.Velké množství různých druhů, které mohou přenášet na člověka různá onemocnění.(Foto z web Internetu)
Peruánský lékař ALBERTO L. BARTON, (1871-1950) první nalezl spojitost mezi bakterií a "Oroyskou horečkou" přenášenou hmyzemDrobné bakterie, které dříve byly zařazována mezi Rickettsie.Tyto drobné bakterie jsou přenášeny různými členovci na savce. Usazují se v červených krvinkách ve kterých se množí a nakonec červené krvinky poškozuje.Bakterie je možné kultivovat na kultivačních půdách.Schéma těla bakterie BARTONELLA sp. kresba J.A.Votýpka

U člověka způsobuje:


*Bartonellosis (Bacilární pelióza a bacilární angiomatóza)
Vzácněji diagnostikované bakteriální onemocnění přenášené klíšťaty a blechami především z koček a psů na člověka. U nás onemocnění vyvolává BARTONELLA HENSELAE způsobující především u oslabených pacientů proliferaci endotelových buněk. Nemoc postihuje většinou chovatele koček, osoby imunodeficitní, pacienty s jiným vážným onemocněním, nebo skupiny osob žijící ve špatných hygienických podmínkách.(bezdomovci, alkoholici a některá etnika)
Klinicky: V místě vpichu vzniká charakteristický tmavý příškvar podobný tmavšímu strupu, který se vytvoří za 5-10 dní po zákusu. Dochází ke zduření nejbližších uzlin (trvá 1týden až 2 měsíce), je zjistitelná horečka po dobu 4-5 dní. Běžné bývají bolesti kloubů a svalů, bolesti hlavy, závratě bolesti zad a očí. Může dojít k zánětu spojivek, nystagmu (samovolné oční pohyby), a ke zvětšení jater.
Laboratorně: V periférní krvi je rozmnožen počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, anemie, v séru je zvýšená alkalická fosfatáza. K potvrzení diagnosy je třeba další laboratorní vyšetření: průkaz specifických protilátek v titru rovném a vyšším IgM 1:16 a IgG 1:256 titry. Má být proveden pokus izolace bakterií z krve pomocí speciálního živného agaru („Čokoládový“ agar) a při kultivaci se zvýšenou tenzí CO2 a při 35°C. DNA bakterie lze prokázat v klinickém materiálu pomocí PCR reakce a v biopsii stříbřením , na histologických preparátech tkání je nápadná častá proliferace kapilár.
Léčba : antibiotiky (Doxycyklin,Erythromycin,Azitromycin,Clarithromycin,Ciprofloxacin,Trimethoprim,Chloramphenicol,Gentamycin,)
http://www.emedicine.com./MED/topic212.htm

BARTONELLA QUINTANA

Pathogen který zpsobuje inemocnění zvané jako zákopová horečka.Příznaky je teplota, neuralgické bolesti, angiomatózou,endokarditídou a lymfodenopathií.

B.HENSELAE

Pověstná nemoc z kočičího škrábnutí viz výše *

B.BACILIFORMISLidské i zvířecí onemocnění s vysokým procentem úmrtí, vyskytuje se však snad pouze na území Jižní Ameriky.Sto let známa pod názvem Verruga peruviana a Oroya horečka Rocha-Lima nemoc.Projevuje se především horečkou revmatické bolesti,žaludeční a střevní potíže příznaky postižení nervů.Na kůži způsobuje tvrdé boule někdy zředovatělé, hlavně však škodí rozkladem červených krvinek.


http://www.bacterio.cict.fr/b/bartonella.htm l
(na uvedené adrese je třeba bapsat do hledání "Bartonella" a máme přesnou taxonomii a historii a v francouzském odkazu podrobný popis druhu.)


Výpis podle Dr.Euseby:

B.VINSONII

susp.arudensis
susp.berkhoffii
susp.vinsonii

(izolace z myší i z lidí, u člověka způsobuje skvrtitý tyf)

B.ELISABETHAE

(U zvířat,izolace v USA, uvádí se velký výskyt u narkomanů i v Evropě)

B.ALSATICA

( U hlodavců v jižní Francii)

B.BIRTLESII

(Isolace z různých savců)

B.BOVIS

(U evropských přežvýkavých)

B.CAPREOLI

(U přežvýkavých a hlavně u srnčí zvěře)

B.CHOMELII

(U domácích koček izolován v jižní Francii)

B.CLARRIDGEIAE
(u zvířat, izolace v USA, Texas

B.COOPERSPLAINSENSIS

(izolace u zvířed v Australii, Queesland)

B.DOSHIAE

B.GRAHAMII

(V USA od pacientů, Oklahoma)

B.KOEHLERAE
(U imunodecifientních pacientů)

B.PEROMYSCIperomysci

(izolace od myší)

B.TALPAE

(Izolace z krtka)

B.TRIBOCORUM
Izolace od zvířat v jižní Francii

B.RATTAUSTRALIANI

u krys v Austrálii a tichomoří

B.QUESSLANDENSIS


krysy v tichomoří a autralii

B.SCHOENBUCHENSIS

Park Tubingen,Německo

Nové poznatky z laboratoře dr.Hulínské (SZÚ Praha)


Nesoustavným vyšetřením rodu Bartonell se zabýváme
již cca 10 let. Pomocí identifikace specifické DNA jsme nalezli tuto bakterii u několika pacientů v terminálním stádiu při onemocnění mozkově-cévní příhody a při závažném srdečním selhávání.Dále u několika chovatelů koček, u kterých se však však neprojevovaly závažnější klinické příznaky. Několikrát se opakovalo však bolení v krku a rozborem slin jsme nalezli specifickou DNA.Zdá se že relativně zdravý organismus si s infekcí rychle poradí. Překvapením bylo nedávné zjištění že svalová tkáň z pacienta který trpěl léta "borreliózou" s projevy myositidy obsahovala velké množství DNA Bartonelly. Dále je též zajímavý prokázaný průkaz DNA Bartonelly v kloubním výpotku z kolene, kdy bylo podezření na borreliový původ. Bakterie Bartonella se dá poměrně snadno kultivovat na krevním agaru a na modifikovaném krevním agrau, případně na krevním agaru zahřátém na 80 C - tzv.čokoládovém agaru. Tuto izolaci běžně neprovádíme, nedávno ji u nás kultivoval MVDr.Melter, který měl velké zkušenosti s izolací a identifikací Bartonell.Bohužel i on musel, aby uživil rodinu odejít na lépe placené místo, než nabízí SZÚ. Mikroskopickou identifikaci přítomných Bartonell dnes provádí ve vybraných případech Dr.Hulínská elektronovou mikroskopií.Serologie se u nás neprovádí, v poslední době laboratoř zavedla komerční test idetifikace pomocí IFA serologie. Zdá se že infekce bakteriemi Bartonell ohrožují jen pacienti se sníženou imunitou, zdravý organismus rychle tyto bakterie zlikviduje.


obsah: Copyright © 2008 Jíří Antonín Votýpka ; redakční systém: Copyright © 2008 Yotto.cz